REPREZENTACIJA

Za takmičenje u međunarodnim takmičenjima FSFS šalje reprezentaciju koja predstavlja Srbiju.

Reprezentacije i prošireni sastav poziva selektor reprezentacije na osnovu utvrđenih kriterijuma.