PREDSEDNIK

 • Glavna odovornost u FSFS kao predsednik
 • Svi dogovori uvezi Balkan kupova
 • Klub Profesional (sve teme povezane za FSFS)
 • Vodi evidenciju svi troškova u FSFS
 • Vodi evidenciju uplata članarina

PODPREDSEDNIK

 • Zamenik predsednika (po potrebi)
 • Rangiranje (odgovornost da svi turniri budu bodovani po njihovoj veličini)
 • Obaveštava igrače po srbiji o odlukama FSFS
Vladimir Kojić

REPREZENTACIJA SRBIJE

 • Glavni za Reprezentaciju srbije
 • Izviđanje novi igrača
 • Komunikacija sa ITSF (na nemački)
 • FAST Program / CORAL Program
 • Prijave na ITSF turnire
 • ITSF dozvole za igrače
 • FSFS Strana :podešavanje i ažuriranje strane
 • Dresove za Reprezentaciju i Članove FSFS
 • Turnirska oprema
Igor Babić

GLAVNI ZA LIGU

 • Glavni za sve Formate igranja
 • Brine se o tome kako treba da izgleda format igranja
 • Koordinira sve turnire po srbiji
 • Državna liga
 • Klupske lige (profesional itd..)
 • Crazy Dyp liga
 • Liga Klubova (Teamevent)
 • Komunikacija sa ITSF (na nemački po potrebi)
 • Turnirska oprema
Borislav Dakić

GLAVNI ZA KLUBOVE

 • Administracija klubova
 • Uvezivanje novi klubova u FSFS
 • Komunikacija sa ITSF (na engleski)
 • Sastanke sa ITSF i Video Konferencije
 • Nabava pehara

BLAGAJNIK 

 • Glavni za Informativnu tehnologiju
 • Sve aplikacije koje su potrebne za komunikaciju..
 • Pravi liste na excel ili slično po potrebi
 • Komunikacija sa ITSF (na engleski po potrebi)

MARKETING

 • Glavni za marketing
 • promocija stonog fudbala u aplikacijama facebook, instagram , youtube itd..
 • Komunikacija sa Radio/TV
 • Promocija turnira
 • Rekalme
 • Sponzori
 • Nabava stolova i opreme