28. April DRŽAVNA LIGA  Leonhart KSF PROFESSIONAL
BEOGRAD
Info Rezultat Registracija

20. Mai

Odloženo

Klupski Turnir  Leonhart KSF PROFESSIONAL
BEOGRAD

Info

Odloženo

Rezultat Registracija
 16-18 Jun ITSF Masters
Balkan Kup
 Leonhart KSF PROFESSIONAL
BEOGRAD
Info Rezultat Registracija
 15. Jul Klupski Turnir  Leonhart KSF PROFESSIONAL
BEOGRAD
Info Rezultat Registracija
 16.Sept. DRŽAVNA LIGA  Leonhart KSF PROFESSIONAL
BEOGRAD
Info Rezultat Registarcija
04-05.Nov ITSF PRO  Leonhart KSF Professional Beograd Info Rezultat Registracija
23.Dec. Finale državne lige Leonhart KSF Professional Beograd Info Rezultat Registracija